Hakkımızda

KARBEM (Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi), 20 Eylül 2012 tarihinde, İlçemizde sosyoekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına, eğitimlerine destek vermek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına; lise, üniversiteye hazırlık ve ara sınıflardaki öğrencilere ücretsiz eğitim sunmak için kurulmuştur. İlçemizde bu alanda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, KARBEM' e bağlı olarak Aydın Eğitim Merkezi de 20 Kasım 2015 tarihinde hizmete girmiştir.

KARBEM'de güçlü eğitim kadrosu ile sistemli ve programlı eğitim alan sınav grubu öğrenciler; LGS, TYT ve AYT sınavlarında başarı sağlarken, ara sınıf öğrencilerimiz de eğitim gördükleri okullardaki derslerine katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca, öğrencilerin kendi geleceklerini belirlerken, doğru ve sağlıklı bir şekilde bölüm ve okul tercihinde bulunmaları için konunun uzmanı öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine rehberlik hizmetleri de verilmektedir. 

Belediyemizce, eğitim gören tüm öğrencilerin test ve sınav kitapçıkları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim merkezinden yararlanabilmeleri için Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İlçemizdeki okullarda okuyor olması şartı aranmaktadır.

Vizyonumuz

 Karabağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik  anlayışıyla hizmet verdiği KARBEM de eğitim göeren öğrencilerin  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, topluma faydalı sağlıklı genç bireyler yetişmesini hedefler. 

Vizyonumuz
Misyonumuz

Misyonumuz

Karabağlar İlçesinde ekonomik gücü olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına akademik ve sosyokültürel eğitim imkanı yaratabilmek.